Ref. generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling Oldies and Goodies d. 24. februar 2020

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Kent Stenstrup, Ole Sand Jacobsen, Torben Poulsen, Tanya Sørensen. 

Øvrige deltagere: Der var 7 deltagende medlemmer ud over bestyrelsen

 

Fraværende: Tom Jacobsen fra bestyrelsen. Havde medsendt fuldmagt.

 

  1. Valg af dirigent og referant

Ole Sand Jacobsen blev valgt som dirigent.

Tanya Sørensen blev valgt som referant.

 

  1. Registrering af stemmeberettigede deltagere

Se deltagere. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

 

  1. Formandens beretning

Formandens beretning blev læst op samt udleveret på skrift. Formandens beretning kan ligeledes findes på hjemmesiden Oldiesandgoodies.dk. 

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Fremlæggelse af Årsregnskab

Regnskabet blev udleveret på print samt gennemgået. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

  1. Indkomne forslag

Der var kommet forslag om vedtægtsændring således Generalforsamlingen fremover bliver afholdt i årets første kvartal. Forslaget blev godkendt. De reviderede vedtægter vil blive tilgængelige på oldiesandgoodies.dk snarest. 

 

  1. Valg af bestyrelse

Der var ingen bestyrelsespladser på valgt denne gang. Bestyrelsen består af Kent Stenstrup, Ole Sand Jacobsen, Tom Jacobsen, Tanya Sørensen. Erland Thomsen er udtrådt af bestyrelsen og Suppleant Torben Poulsen er trådt ind i hans sted. Hvilket betyder at der manglede en suppleant eller flere. 

Hanne Damgård blev enstemmigt valgt som ny suppleant. 

 

  1. Valg af revisor

På valg var Kevin Mose Stenstrup. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

  1. Evt.

-       Tak til JV for gode annoncer

-       Tak til Ugeavisen som gladelig trykker vores pressemeddelelser 

-       Vi har solgt ok af billetter til Esbjerg Forårsfestival

-       Tak til Tobakken

-       Der blev snakket aflønning af musikere – evt. Frasige sig sin hyre for at spille, for at hjælpe økonomien i foreningen. 

-       Der blev snakket om det forestående arbejde med at søge fonde. Mogens vil rådføre sige ved kommunens fonds-søgere og vende tilbage til bestyrelsen med information. 

 

Mødet tog ca. 30-45 minutter