Formandsberetning for 2019.

Fremlagt generalforsamling 24.02.2020

Foreningen har afholdt 8 møder i 2019 som primært har været brugt til de to afholdte arrangementer.

Esbjerg Forårsfestival bliver afholdt for første gang og med stor succes. 7 bands sørgede for underholdningen, men økonomien var ikke tilfredsstillende, mest på grund af, at vi i bestyrelsen nok har været for flinke ved både musikere og deres samlevere.

Der var øl billetter, mad til påhæng og da antallet af disse nærmede sig 100 personer, kunne dette selvfølgelig mærkes på det overskud vi dog fik denne aften.

OaG beslutter herefter at betale 1500 kr. i honorar, musikermad og fri entre til samlever til de kommende events.

I efteråret lavede vi en 60´er aften med to af de gamle bands fra Esbjerg og der blev serveret en 3 rettes menu. Dette blev en fantastisk god aften, selv om der kun blev solgt 108 billetter.

OaG ønsker at bruge de gamle 60´er bands fra 60 ér klubben så længe lager haves.

Dette betyder at vi har ansøgt fonden fra 60´er Klubben om tilskud på 15000 kr. hver gang vi afholder et lignende arrangement. Ønsket er imødekommet, dog mangler vi betalingen. 

I indeværende år besluttede bestyrelsen at ophæve medlems kontingentet, da dette administrativt var meget tidskrævende.

Nu skal man bare tilmelde sig nyhedsbrevet for at blive medlem. Foreningen har i dag ca. 189 medlemmer.

Generelt for 2019 mener vi, at vores formåls paragraf omkring støtte til det lokale musikliv, er håndhævet.

Vi må anse vores overskud i 2019 som værende tilfredsstillende, men håber på lidt mere kapital således vi kan få et stort navn med på vores Forårsfestivalen og sælge flere billetter og hermed kan give både publikum og musikere en endnu større oplevelse. 

Vi arbejder på at søge forskellige fonde, således dette kan lade sig gøre.