Referat Generalforsamling Oldies and Goodies 28. marts 2019
1.
Valgt af dirigent og referent
Ole Dirigent Tanya Referent
2.
Registrering af stemmeberettigede medlemmer
Deltagere: Torben Poulsen, Dan Lintrup, Johnny Lintrup Knudsen, Jytte Nielsen, Ole Sand Jacobsen, Tom Jacobsen, Tanya Sørensen
3.
Formandens beretning til godkendelse
Der har været 3 planlagte arrangementer i 2018, OAG i februar som blev en succes, Johan Linn jubilæumsshow, og en ginsmagning, der desværre blev aflyst.
Der bliver ikke længere opkrævet kontingent for medlemskab i Oldies and Goodies. Hvis man tilmelder sig nyhedsbrev er man medlem.
4.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5.
Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogle forslag.
6.
De to vedtægtsændringer blev vedtaget.
Valg af bestyrelse samt suppleanter
Bestyrelsen består af 5 personer, Kent Steenstrup, Tom Jacobsen, Erland Thomsen. Ole Sand Jacobsen og Tanya Sørensen blev valgt ind.
Torben Poulsen valgt som suppleant.
Valg af revisor – dette punkt er blevet udsat til en ekstra ordinær generalforsamling.
 
8.
Evt.